۱۹:۲  -  شنبه،۹ فروردین ۱۳۹۹

رشته اقتصاد | مقطع دکترا

 • برنامه زمانبندی مطالعه ریاضی ...
 • مشاهده
 • نامه زمانبندی مطالعه آمار
 • مشاهده
 • برنامه برگزاری آزمون های آزمایشی ریاضی
 • مشاهده
 • برنامه برگزاری آزمون های آزمایشی آمار
 • مشاهده
 • بودجه بندی تست های آمار
 • مشاهده
 • بودجه بندی تست های ریاضی
 • مشاهده
 • مباحث مهم ریاضیات در آزمون دکتری
 • مشاهده
 • مباحث مهم آمار در آزمون دکتری
 • مشاهده
 • پاسخنامه آزمون دکتری 1397
 • مشاهده
 • دفترچه آزمون دکتری 1397
 • مشاهده
بازگشت با بالای صفحه