۱۹:۸  -  شنبه،۹ فروردین ۱۳۹۹
آمار و احتمال، ویژه آزمون ورودی دکتری
کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور، آینده پژوهی، جهانگردی و ...، ) ودر آزمون ورودی دکتری Ph.D است. کتاب به اختصار شامل:
- آموزش آسان و دقیق مفاهیم درسی
- حل و تشریح ۶۰۰مثال مفهومی و متنوع
- پاسخ تشریحی ۱۰۰۰ تست استاندارد
- پاسخ تشریحی تست های آزمون ورودی دکتری ،
بعد از اتمام کتاب، دانشجویان آمادگی کافی برای شرکت در آزمون ورودی دکتری را به دست می آورند.
ریال   ۷۰۰,۰۰۰
قیمت:
دوم نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه