۱۶:۴۲  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
آمار و احتمال، ویژه آزمون ورودی دکتری
کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور ...، علوم تربیتی_کلیه گرایشها- روانشناسی، مشاوره) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی(مهندسی مکانیک و بیوسیستم، اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی، علوم دامی، گیاه پزشکی، مجموعه چوب و جنگل، مجموعه شیلات) در آزمون ورودی دکتری Ph.D است. کتاب به اختصار شامل:
- آموزش آسان و دقیق مفاهیم درسی
- حل و تشریح ۶۰۰مثال مفهومی و متنوع
- پاسخ تشریحی ۱۰۰۰ تست استاندارد
- پاسخ تشریحی تست های آزمون ورودی دکتری ،
بعد از اتمام کتاب، دانشجویان آمادگی کافی برای شرکت در آزمون ورودی دکتری را به دست می آورند.
ریال   ۷۰۰,۰۰۰
قیمت:
دوم نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه