۱۶:۱۴  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
ریاضیات ویژه آمادگی آزمون ورودی دکتری
کتاب حاضر، خودآموزی کامل برای 'گروه علوم انسانی(داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی و سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی) و گروه کشاورزی و منابع طبیعی در آزمون ورودی دکتری Ph.D است. کتاب به اختصار شامل:
- آموزش آسان و دقیق مفاهیم درسی
- حل و تشریح ۸۰۰ مثال مفهومی و متنوع
- پاسخ تشریحی ۱۲۰۰ تست استاندارد
- پاسخ تشریحی تست های آزمون ورودی دکتری
بعد از اتمام کتاب، دانشجویان آمادگی کافی برای شرکت در آزمون ورودی دکتری را به دست می آورند.
ریال   ۷۰۰,۰۰۰
قیمت:
اول نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه