۱۷:۴۹  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
آمار و احتمال ، ویژه آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد
در پی درخواست¬های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست¬های آمار و احتمال در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم. مطالب درسی در هر فصل از کتاب به شرح زیر ارائه شده است:
o تست¬های آمار و احتمال در رشته¬های مدیریت (کلیة گراش¬ها) و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا کنون به صورت موضوعی در هر فصل آورده شده است.
o همة تست¬ها به طور کامل تحلیل و تشریح شده¬اند. در ضمن شماره صفحه و شماره بخشی که تست از آن طرح شده است از کتاب کتاب «آمار و احتمال، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری» تعیین گردیده است.

ریال   ۵۰,۰۰۰
قیمت:
اول نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه