۱۷:۲۳  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
ریاضیات ، ویژه آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد
در پی درخواست¬های متعدد دانشجویان مبنی بر تهیة کتابی که به طور جامع شامل «تست¬های ریاضیات در آزمون کارشناسی ارشدِ دانشگاه آزاد» به همراه پاسخ تشریحی آنها باشد، اینجانب را بر آن داشت تا چنین کتابی را تدوین و تالیف نمایم. مطالب درسی در هر فصل از کتاب به شرح زیر ارائه شده است:
o تست¬های ریاضیات در رشته¬های مدیریت (کلیة گراش¬ها) و حسابداری از سال ۱۳۸۷ تا کنون به صورت موضوعی در هر فصل آورده شده است.
o همة تست¬ها به طور کامل تحلیل و تشریح شده¬اند. در ضمن شماره صفحه و شماره بخشی که تست از آن طرح شده است از کتاب کتاب «ریاضیات، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری» تعیین گردیده است.
ریال   ۶۰,۰۰۰
قیمت:
اول نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه