۱۶:۵۷  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
آمار و احتمال ، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
کتاب آمار و احتمال ¬-کاربرد آن در مدیریت و حسابداری- بر اساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس آمار ۱و۲، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد.این کتاب، مورد توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید. کتاب در یک نگاه کلی:
o آموزش کامل مطالب درسی به همراه حل ۸۰۰ مثال متنوع
o حل و تشریح ۱۲۰۰ تست استاندارد
o پاسخ تشریحی تست¬های آزمون کارشناسی ارشد
o
ریال   ۷۵۰,۰۰۰
قیمت:
سی و هشتم نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه