۱۶:۲  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
آمار و احتمال ، کاربرد آن در اقتصاد
کتاب آمار و احتمال ¬-کاربرد آن در اقتصاد- مجموعة کاملی از نظریة آمار و احتمال و استنباط آماری، برای درس آمار ۱و۲ رشتة اقتصاد است. کتاب بر اساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری علم آمار استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد کتاب به چاپ¬های متعدد رسید. کتاب در یک نگاه کلی:
o آموزش کامل مطالب درسی به همراه حل ۹۰۰ مثال متنوع
o حل و تشریح ۱۵۰۰ تست استاندارد
o پاسخ تشریحی تست¬های آزمون کارشناسی ارشد(۱۳۹۵-۱۳۷۰)
o
ریال   ۷۵۰,۰۰۰
قیمت:
بیست و چهارم نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه