۱۵:۳۷  -  چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۹
ریاضیات، کاربرد آن در اقتصاد
کتاب ریاضیات ¬-کاربرد آن در اقتصاد- براساس سر فصل¬های مصوب دانشگاهی برای درس ریاضیات، طوری تدوین و تالیف شده است که می¬توان از آن به عنوان یک منبع جامع درسی و همچنین خودآموزی کامل جهت فراگیری تعاریف، مفاهیم و قضایای ریاضی استفاده کرد. نظر به توجه و استقبال توجه اساتید، دانشجویان و داوطلبان آزمون¬های کارشناسی ارشد قرارگرفت و به چاپ¬های متعدد رسید.کتاب در یک نگاه کلی:
o آموزش کامل مطالب درسی به همراه حل ۱۳۰۰ مثال متنوع
o حل و تشریح ۲۰۰۰ تست استاندارد
o پاسخ تشریحی تست¬های آزمون کارشناسی ارشد(۱۳۹۶-۱۳۷۰)
o
ریال   ۳۵۰,۰۰۰
قیمت:
بیست و چهارم نوبت چاپ:
اثبات انتشارات:
بازگشت با بالای صفحه