۱۸:۲۸  -  شنبه،۹ فروردین ۱۳۹۹

با شرکت در آزمون های آزمایشی ریاضی و آمار، مطابق برنامه اعلام شده در سایت، موفقیت خود را تضمین کنید.

هر آزمون شامل 20 تست، همراه با پاسخنامه تشریحی است.
هر آزمون، شامل مهمترین مطالب هر فصل از دروس رباضی و آمار است.
مدت زمان پاسخگویی، 30 دقیقه است.


بازگشت با بالای صفحه