۱۸:۴۹  -  شنبه،۹ فروردین ۱۳۹۹
  • اسفند 98: کلاس جمع بندی نهایی «آمار و ریاضی» آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
  • ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


آمادگی آزمون  کارشناسی  ارشد و دکتری 


جمع بندی نهایی:
مرور مهم ترین نکات+ حل و تشریح 400 تست مهم و پرتکرار

استاد: هادی رنجبران


تلفن  70 85 90 66
 
ثبت نام آنلاین در www.hadiranjbaran.com

محل برگزاری: جهاد دانشگاهی،
خ آزادی، خ دکتر قریب، تقاطع خ فرصت شیرازی.
پلاک 5،


کلاس آمار / کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مدیریت جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور، محیط زیست
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
1 ۱۲ پنجشنبه و جمعه 09 تا15 ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰۰۰۰۰۰ جهاد دانشگاهی 
کلاس ریاضی / کارشناسی ارشد مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مدیریت جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و ..
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
1 ۱۲ پنجشنبه و جمعه 09 تا 15 ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰ جهاد دانشگاهی 
کلاس آمار / دکترا مدیریت (کلیه گرایشها)، حسابداری، اقتصاد، مجموعه مالی، کارآفرینی، آینده پژوهی، جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
1 ۱۲ پنجشنبه و جمعه: 09 تا 15 ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰۰۰۰۰۰ جهاد دانشگاهی 
کلاس ریاضی / دکترا حسابداری، مجموعه مالی، اقتصاد، جهانگردی، برنامه ریزی شهری، سنجش از دور و ..
کد مدت دوره (ساعت) روز/ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان شهریه (ریال) محل تشکیل کلاس پرداخت
1 ۱۲ پنجشنبه و جمعه: 09 تا 15 ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۲۰۰۰۰۰۰ جهاد دانشگاهی 
بازگشت با بالای صفحه